Spärra kort
Ring: 0771-40 71 70, öppet dygnet runt.
Kontakta oss
Kundservice öppet vardagar 8-17
Telefon: 0771-40 71 70
E-post: Meddelandehanteraren på inloggade sidor
Spärr av kort
vardagar 8-17: 0771-40 71 70
efter kontorstid: 08-402 59 79
Adress: Nordea First Card
L646, 105 71 Stockholm
Innan du ringer: Frågor & svar »
Om oss
First Card erbjuder ett komplett betalsystem för alla inköp och utlägg i tjänsten. För företag som vill ha en snabb, ekonomisk och säker administration av fakturor och reseräkningar. First Card gör det enkelt för resenären att skriva reseräkningar och ger företaget total kontroll och samlad statistik över resandet. Kortet kan fås med koppling till Mastercard eller Visa.

First Card ges ut av
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Organisationsnr 516411-1683
Plusgiro 474 70 02-6
Bankgiro 237-4825
Om First Card
Vi hjälper dig att vinna upphandlingarna!
När din resebyrå är ute för att vinna nya kontrakt och avtal med små och stora företag hjälper vi alltid till med att utforma ett attraktivt erbjudande. Vi har en stor samlad erfarenhet av hur företagen resonerar och hur de väljer sina samarbetspartners när det gäller resehantering. First Card har två tredjedelar av Sverige storföretag som kunder och vi har nära relationer med ett mycket stort antal mindre och medelstora företag.

First Card ser till att din resebyrå får betalt i rätt tid
Vi tar ansvaret för all fakturering till din kund. Vi kommer överens med kunden om hur redovisningen ska se ut och hur fakturorna ska utformas. Tack vare First Cards unika system kontrolleras varje faktura så att den stämmer med kundens önskemål. Du på resebyrån slipper onödiga diskussioner och telefonsamtal och får betalt direkt från First Card på utsatt tid.

Vill du bli partner med First Card?
Din resebyrå blir ännu mer attraktiv för kunderna när du kan erbjuda First Card som förstahandsalternativ när det gäller administration av kostnader i samband med resor och representation.

Vill du veta mer om hur First Card kan utveckla ditt samarbete med kunderna? Ring Aksel Birol på 08-534 911 43 så får du höra mer. Han är en av våra medarbetare på First Card som är specialiserad på resebyråkontakter.

First Card var det första renodlade resekortet i Sverige - och det är vi fortfarande. För mer än tjugo år sedan föddes idén till First Card på en av landets främsta affärsresebyråer.

Vi är fortfarande besjälade av samma tanke - att underlätta för både resenärer och företag. Det är därför fler än tre fjärdedelar av landets resebyråer valt att samarbeta med oss.

First Card underlättar för din resebyrås kunder genom att vi erbjuder en lösning där kort och resekonto är helt integrerade. Kundföretaget kan minska sin administration och förenkla sina rutiner, samtidigt som din resebyrå får en rationell och problemfri hantering som är skräddarsydd efter varje kunds önskemål.

Vi gör det enklare före, under och efter resan för alla. För dig innebär det att kundrelationerna blir smidigare och att den egna verksamheten kan göras mer kostnadseffektiv. Dessutom svarar First Card för kreditriskerna i relationen med kunderna.

First Card - L646, 105 71 Stockholm Behandling av personuppgifter och cookies