Spärra kort
Ring: 0771-40 71 70, öppet dygnet runt.
Kontakta oss
Kundservice öppet vardagar 8-17
Telefon: 0771-40 71 70
E-post: Meddelandehanteraren på inloggade sidor
Spärr av kort
vardagar 8-17: 0771-40 71 70
efter kontorstid: 08-402 59 79
Adress: Nordea First Card
L646, 105 71 Stockholm
Innan du ringer: Frågor & svar »
Om oss
First Card erbjuder ett komplett betalsystem för alla inköp och utlägg i tjänsten. För företag som vill ha en snabb, ekonomisk och säker administration av fakturor och reseräkningar. First Card gör det enkelt för resenären att skriva reseräkningar och ger företaget total kontroll och samlad statistik över resandet. Kortet kan fås med koppling till Mastercard eller Visa.

First Card ges ut av
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Organisationsnr 516411-1683
Plusgiro 474 70 02-6
Bankgiro 237-4825
Kompletterande reseförsäkring

För dig med Executive har vi utökat försäkringen med högre ersättningar och lagt till flera moment.

Utöver det som omfattas i standardkort ingår också:
  • Missat anslutningsflyg
  • Outnyttjade skid- och golfaktiviteter
  • Självriskskydd för hyrbil utomlands
  • Självriskskydd för bilbärgning och assaistans
  • Rån av kontanter vid uttag med kortet
  • Allrisk (5 år) för hemelektronik och hushållsmaskiner
När du betalar mer än 75 % av din resa med ditt First Card eller Resekonto ingår en kompletterande reseförsäkring samt ett avbeställningsskydd från Moderna Försäkringar. Försäkringen gäller också när resans beställts via fax, telefon eller på resebyråns hemsida. Din familj d v s make / maka / sambo / registrerad partner samt deras barn och barnbarn under 23 år omfattas också av försäkringen när du betalar deras resa med kortet/resekonto. Familjerna är försäkrade även när de reser på egen hand då resan betalats med kortet. Reseförsäkringen ersätter inte kostnader för sjukvårds- och läkekostnader samt hemtransport.

Inför varje resa är det därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Reser du privat utgör kortförsäkringen ett komplement till hemförsäkringens reseskydd som vanligtvis ersätter kostnader för sjukvård, olycksfall och hemtransport. Vid tjänsteresa gäller inte hemförsäkringens reseskydd. Du som har bokat enkel biljett bör särskilt se över ditt reseskydd inför din resa, då din kortförsäkring i dessa fall endast gäller fram till resmålet.

Villkor och länkar
First Card - L646, 105 71 Stockholm Behandling av personuppgifter och cookies