Spärra kort
Ring: 0771-40 71 70, öppet dygnet runt.
Kontakta oss
Kundservice öppet vardagar 8-17
Telefon: 0771-40 71 70
E-post: Meddelandehanteraren på inloggade sidor
Spärr av kort
vardagar 8-17: 0771-40 71 70
efter kontorstid: 08-402 59 79
Adress: Nordea First Card
L646, 105 71 Stockholm
Innan du ringer: Frågor & svar »
Om oss
First Card erbjuder ett komplett betalsystem för alla inköp och utlägg i tjänsten. För företag som vill ha en snabb, ekonomisk och säker administration av fakturor och reseräkningar. First Card gör det enkelt för resenären att skriva reseräkningar och ger företaget total kontroll och samlad statistik över resandet. Kortet kan fås med koppling till Mastercard eller Visa.

First Card ges ut av
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Organisationsnr 516411-1683
Plusgiro 474 70 02-6
Bankgiro 237-4825
Frågor och svar
Titta igenom rubrikerna nedan så hittar du de vanligaste frågorna med svar inom varje ämnesområde. Vill du prata med kundservice, ring 0771-40 71 70.

Kortinnehavarens frågor om Administratörens frågor om Resebyråns frågor om -----------------------------------------------------

För kortinnehavaren


Frågor om kortet


Hur spärrar jag mitt kort?
Ring omedelbart 0771-40 71 70 (vardagar kl 8-17) eller 08-402 59 79 (efter kontorstid) Du kan spärra dina kort dygnet runt. Använder du StopService (tidigare Falck Secure) ringer du istället 08-775 50 00 så har du även möjlighet att spärra eventuella andra borttappade värdehandlingar.

Hur beställer jag ett nytt First Card-kort?
Ring till kundservice på telefon 0771-40 71 70.

Fler personer på företaget behöver ansöka om kort - var hittar jag blanketter?
Eftersom företaget redan har ett avtal med First Card behöver du speciella kortblanketter. Du hitta ansökningar i blankettarkivet på vår hemsida. Behöver du hjälp? Ring till kundservice på telefon 0771-40 71 70.

Hur avslutar jag mitt kort?
Vill du avsluta ditt First Card-kort ringer du till kundservice på telefon 0771-40 71 70.

Finns det möjlighet att få tillgång till flygplatslounger eller concierge service?
Ja, First Card erbjuder First Card Executive där bland annat dessa tjänster ingår. På First Cards Executive- sidor kan du läsa mer om kortet eller ring kundservice på telefon 0771-40 71 70 så berättar vi mer.

Hur stora köp kan jag göra med mitt kort?
Det finns ingen fast inköpsgräns eftersom First Card är ett betalkort. Däremot finns en mängd säkerhetsparametrar för att skydda ditt kort. Kontakta kundservice om du har frågor.

Har jag någon kredit på mitt kort?
Nej, det finns ingen kredit kopplad till våra kort. Alla gjorda inköp måste betalas direkt när fakturan kommer. Men eftersom fakturan betalas i genomsnitt 30 dagar efter gjorda köp, så har du i praktiken 30 dagars kredit utan kostnad. Faktureringsperioden är beroende på vilken överenskommelse som gjorts med First Card.

Kan jag ta ut kontanter med mitt First Card?
First Card fungerar i alla Mastercard-märkta uttagsautomater i Sverige och utomlands. Vid kontantuttag tillkommer en avgift på 2 procent på uttaget belopp, lägst 40 kronor per uttag. Betalar du fakturor på bank/postkontor eller köper valuta hos växlingskontor tillkommer samma avgift.

Får jag använda mitt kort till att spela på spel?
Nej, kortet får inte användas för att betala insatser i spel eller liknande. Se First Card kontovillkor paragraf 3:1

Jag har glömt min PIN-kod till kortet- hur får jag en ny?
Kontakta kundservice på telefon 0771-40 71 70.

Hur många gånger kan jag ange fel PIN-kod innan kortet automatiskt spärras?
Kortet spärras automatiskt efter tre felaktiga kodförsök i följd under kortets livslängd. Alltså kan de första två felaktiga kodförsöken inträffat för länge sedan, men de sparas i systemet.

Jag har glömt min inloggningskod till firstcard.se - hur får jag en ny?
Kontakta kundservice på telefon 0771-40 71 70.

Hur avslutar jag mitt kort?
Kontakta kundservice på telefon 0771-40 71 70 eller klipp itu kortet och skicka det till First Card - L646, 105 71 Stockholm.

Vad innebär Öppna & stänga kort?
Den omfattar två nyheter. Det ena är att du själv kan välja georafiskt du vill att ditt kort ska fungera. Detta gäller för dina butiksköp och kontantuttag.
Den andra gäller dina internetköp. Innan du gör ett kortköp på internet behöver du ibland öppna ditt kort.
Du styr själv - öppna & stäng ditt kort i First Cards app eller på inloggade sidor. Får du problem är det bara att slå kundservice en signal när det passar dig, dygnet runt.

Här får du klarhet i vad som gäller med Öppna & stänga kort och även tipsFrågor om inloggning i våra tjänster


Hur loggar jag in på onlinetjänsterna?
När du vill logga in i vår app eller på hemsidan använder du ditt mobila BankID. På hemsidan kan du också logga in med inloggningskod som du beställer genom att kontakta kundservice på 0771-40 71 70. Tänk på att du behöver ditt mobila BankID även när du kontaktar kundservice.Frågor om försäkringarna


Var hittar jag aktuella försäkringsvillkor?
Villkoren hittar du genom att besöka First Cards försäkringssida.

Var hittar jag en skadeanmälan?
Använd med fördel den webbaserade skadeanmälan du hittar hos Moderna Försäkringar. Du kan också ringa till First Card kundservice för hjälp.

Vem kontaktar jag med frågor om mina försäkringar?
Har du allmänna frågor om försäkringarna med ditt kort/resekonto,ring kundservice på 0771-40 71 70. Gäller frågorna ett ärende som du har anmält till Moderna Försäkringar är det bäst att kontakta dem direkt på 010-21 912 10.

När, och för vem, gäller reseförsäkringen?
När resan betalas till minst 75 % med First Card kort/resekonto ingår en kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd. Försäkringen gäller även för resenärens familj dvs make/maka/sambo/registrerad partner och egna/deras arvsberättigade barn/barnbarn under 23 år om deras resa betalas med kortet/resekonto. Familjemedlemmar är försäkrade även när de reser på egen hand då resan betalats med kortet/resekontot.

Vad innehåller min försäkring?
First Card-försäkring (inklusive resekontot):
Avbeställningsskydd
Resestartsskydd
Bagageförsening vid utlandsresa
Försening av allmänt färdmedel vid avresa
Självriskskydd (på hemförsäkring, bilförsäkring och hyrbilsförsäkring utomlands)
Ansvarsskydd vid skadestånd (privatansvar)
Överfallsskydd vid personskada
Kapitalbelopp vid olycksfall
Allrisk
Hole in one

First Card Executive-försäkring:
Avbeställningsskydd
Outnyttjade kostnader för skid- och golfresa
Resestartskydd
Bagageförsening vid utlandsresa
Försening av allmänt färdmedel vid avresa
Missat anslutningsflyg
Självriskskydd (på hemförsäkring, bilförsäkring och hyrbilsförsäkring utomlands)
Självriskskydd bilbärgning och assistans
Ansvarsskydd vid skadestånd (privatansvar)
Överfallsskydd vid personskadabr/> Kapitalbelopp vid olycksfall
Allrisk (2 år)
Allrisk för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)
Rån av kontanter vid uttag med kortet
Hole in one

Resekort-försäkring:
Avbeställningsskydd
Resestartsskydd
Bagageförsening vid utlandsresa
Försening av allmänt färdmedel vid avresa
Självriskskydd (på hemförsäkring, bilförsäkring och hyrbilsförsäkring utomlands)
Självriskskydd på bilbärgning/assistans
Ansvarsskydd vid skadestånd (privatansvar)
Överfallsskydd vid personskada
Kapitalbelopp vid olycksfall

Vad ingår INTE i den kompletterande reseförsäkringen?
Reseförsäkringen ersätter inte kostnader för sjukvårds- och läkemedelskostnader samt hemtransport.
Detta ingår oftast i hemförsäkringens reseskydd, kolla upp vad som gäller för din hemförsäkring.
Vid tjänsteresa gäller inte hemförsäkringens reseskydd.

Vad täcks av allriskförsäkringen?
(First Card och First Card Executive)
Allriskförsäkringen gäller för varor som är inköpta med kortet och permanent placeras i kortinnehavarens bostad, exempel på sådana varor är TV, tvättmaskin, kyl/frys. Varans inköpsvärde ska var minst 1 000 kr och högsta ersättningsbelopp är 10 000 kr. Gäller i två år.

Endast First Card Executive: Allrisk för hemelektronik och hushållsmaskiner (gäller i 5 år). Varans inköpsvärde ska vara minst 2.000 kr och högsta ersättningsbelopp är 40 000 kr.

First Card Resekort innehåller inte allriskförsäkring.

Vad gäller vid självriskskydd för hyrbil?
(First Card, First Card Executive, First Card Resekort)
Om det under utlandsvistelse inträffar en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/moped som du som försäkrad hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken, högst 10 000 SEK.

Mitt plan/bagage har varit försenat, vad täcker försäkringen?
Försäkringen täcker merkostnader pga. förseningen och/eller försenat bagage. Tänk på att spara originalkvitton på alla inköp/merkostnader. Du bifogar dessa med skadeanmälan. Högre ersättningsnivåer för dig med First Card Executive.

Vad händer om mitt bagage försvinner helt? Täcker försäkringen?
Om bagaget försvinner kan man få ersättning från flygbolaget eller researrangören. Ersättningen är begränsad till ca 1 000 kr/person. Man kan även få ersättning via hemförsäkringen.
Läs mer: Konsumentverkets info angående forlorat bagage.

Vad gäller vid avbeställning?
(First Card, First Card Executive, First Card Resekort)
Ersättning lämnas för den försäkrades andel av avbeställningskostnaderna. Dessa fastställs av researrangör, uthyrare eller trafikföretag.
Ersättning lämnas om den försäkrade före avresan tvingas avbeställa resa eller researrangemang på grund av att:
  • den försäkrade råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall
  • en till den försäkrade närstående person råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall
  • person som den försäkrade med resan har för avsikt att besöka, råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall
  • brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i den försäkrades permanenta bostad.

Frågor om fakturorVad är det för brytdatum på fakturan? När kommer nästa faktura?
Vilket brytdatum du har beror på vad ditt företag har valt för er; om det är 15 eller 30 dagars betaltid. Vad som gäller för dig/ditt företag står på din faktura under dina transaktioner. Du hittar även din faktura på inloggade sidor, Mitt Kort Online. Du kan även ringa oss på kundservice 0771-40 71 70 så hjälper vi att ta fram det till dig.

Jag vill göra en reklamation - hur går det till?
Om din reklamation gäller hotell, bilhyra eller flygresor, börja alltid med att kontakta inköpsstället. Ofta krediterar de ditt First Card direkt. Känner du inte igen köpet kontaktar du kundservice på telefon 0771-40 71 70. Kundservice hjälper dig då att lägga upp ett ärende och skickar även ut en reklamationsblankett som du skall fylla i. Vi kontaktar den inlösande banken och ber om dokumentation på köpet. Om det visar sig att köpet trots allt är korrekt tillkommer en administrationsavgift på f n 120 kr som debiteras din faktura. Du behöver inte ligga ute med pengarna så länge ärendet pågår. Du måste göra din reklamation inom 45 dagar från fakturadatum.

Hur betalar jag min FC faktura ifrån utlandet ?
För betalning ifrån utlandet krävs ett IBAN nummer SE 54 9500 0099 6034 4747 0026 Samt BIC kod: NDEASESS och du uppger fakturanummer som finns på fakturan.

Vad blir det för valutakurs på köp gjorda i utlandet?
När du gör köp i utlandet sätts kursen av Mastercard International när transaktionen når deras clearing-central. Kursen sätts en gång per dag men genom tidsdifferensen och det faktum att transaktionerna skickas flera gånger per dag kan flera köp gjorda samma dag ha olika kurser. En viss differens kan också uppstå vid avrundning av decimaler då transaktionen först räknas om till dollar (USD) och därefter till kronor varefter valutapåslaget tillkommer. Vid omräkning till svenska kronor tillkommer ett administrativt påslag på 2% samt en nätverkskostnad på 0,3%. Kostnaderna finns inräknat i den kurs du ser på din faktura eller på Mitt Kort Online.

Kan jag få en fakturakopia?
Fakturakopior hämtar du själv på Mitt Kort Online. Du loggar enkelt in med ditt Mobila Bank-ID eller din inloggningskod.
Om du har glömt din inloggningskod som du fick i samband med att du fick ditt kort kan du enkelt beställa en ny via inloggningsrutan högst upp på sidan.


Kan jag få en kopia på ett köpkvitto som jag tappat bort?
Behöver du hjälp med att ta fram en notakopia vänder du dig enklast till inköpsstället som förvarar dem hos sig. Om du inte får hjälp där kan du kontakta vår kundservice. 80 som kan hjälper dig att beställa din kopia - tjänsten kostar f n 120 kr och tar normalt ca 14 dagar.

Varför redovisas inte momsen alltid på alla köp?
Eftersom First Card inte är momsredovisningsskyldig är det inköpsställets ansvar att redovisa korrekt moms. First Card redovisar bara den information vi får från inköpsstället. Självklart arbetar vi aktivt på att du ska få så komplett information som möjligt. Momsen på ditt kvitto gäller som redovisningsunderlag vid revision.

Kan jag använda autogiro för att betala min faktura?
För att ansluta ett autogiro till din First Card-faktura behöver du fylla i och skicka in en autogiroblankett. Finns även i blankettarkivet.

Kan jag använda e-faktura för att betala min faktura?
First Card är anslutet till e-faktura. För att ansluta dig till tjänsten loggar du in på din Internetbank och följer instruktionerna.Frågor om betalningar på Internet


Vad ska jag tänka på när jag vill betala med kortet på nätet?
Ditt kort fungerar alltid för köp i Internetbutiker där du identifierar dig och bekräftar köpet med Mobilt BankID eller kortläsare (d v s i de butiker som är anslutna till MasterCard SecureCode eller Verified by VISA). Men när du handlar i andra Internetbutiker behöver du öppna ditt kort för Internetköp innan du betalar. Ditt kort är då öppet för alla Internetköp i 60 minuter och stängs sedan automatiskt. Prenumerationer kopplade till ditt kort (t ex EasyPark, Spotify) kommer att fungera som vanligt.

Tips!
Ladda ner First Cards app. Om du försöker genomföra ett köp i en Internetbutik där det krävs att du ska öppna ditt kort får du en notis om att du behöver öppna ditt kort.
Eftersom det ibland är svårt att avgöra om en Internetbutik använder MasterCard SecureCode eller Verified by VISA kan det vara klokt att alltid öppna ditt kort innan du ska göra ett Internetköp. Här har du alla frågor & svar om kortbetalningar på nätet(pdf, öppnas i nytt fönster)

Frågor om adresser och kontaktuppgifter


Hur ändrar jag min adress?
Logga in på Mitt Kort Online och klicka på Min Profil. Om du har glömt din inloggningskod som du fick i samband med att du fick ditt kort kan du enkelt beställa en ny via inloggningsrutan högst upp på sidan.
Vi uppdaterar adressen där du är mantalsskriven per automatik via SPAR-registret.

Jag har bytt namn - behöver jag meddela First Card?
Ja, det behöver du. Ring till kundservice på telefon 0771-40 71 70, vi beställer då ett nytt kort till dig till en kostnad av f n 100 kr.

Jag hittar ingen e-postadress till First Card, varför?
Av säkerhetsskäl kan vi inte använda traditionell e-post för att sända information till och från kundservice. Logga in och använd Meddelandetjänsten på Mitt Kort Online eller ring 0771-40 71 70 så hjälper vi dig.Frågor om förmåner


Vad har jag för förmåner i mitt First Card?
Du har tillgång till en rad förmåner som Mitt Kort Online, reseförsäkring och prisvärda rabatter hos våra olika partners. Läs mer om dina förmånerTips till dig som resenär


EU-komissionen har tagit fram mycket bra information om vad du som passagerare har för rättigheter när du reser.
Resa med flyg
Resa med tåg

Du kan också ladda ner deras kostnadsfria app: Dina rättigheter som passagerare.-----------------------------------------------------

För administratörenFrågor om fakturastrukturen


Hur ändrar jag tillhörigheter i kostnadsställen och avdelningar?
Ring kundservice på telefon 0771-40 71 70 så får du hjälp med det.

En anställd på företaget har slutat - hur gör jag med dennes First Card-kort?
Kortet måste avslutas - makulera och ta hand om kortbrickan. Sedan ringer du till kundservice på telefon 0771-40 71 70.

Hur flyttar jag kortanvändare mellan olika kundnummmer, kostnadsställen eller avdelningar?
Ring till kundservice på telefon 0771-40 71 70, ha kortnummer eller personnummer till hands.Frågor om fakturor


Vad är det för brytdatum på fakturan?
Det finns inget generellt brytdatum utan det beror vilket upplägg ditt företag har valt. Vad som gäller för dig står längst ner på på din faktura. Du kan också ringa till kundservice på telefon 0771-40 71 70 så får du snabbt svar.

En av företagets fakturor är en kreditfaktura - hur kan vi få den utbetald?
Ring till kundservice på telefon 0771-40 71 70. Av säkerhetsskäl är det viktigt att vår registrerade kontaktperson hos företaget ringer.

Hur byter jag fakturamodell?
Ring kundservice på telefon 0771-40 71 70. Kundservice är experter på att hitta den fakturamodell som passar ditt företags struktur bäst. För ett urval av fakturamodeller kan du läsa mer i vår fakturabroschyr som du hittar genom att klicka här.

Kan jag få en fakturakopia?
Enskilda individer hämtar själva sina fakturakopior kostnadsfritt på Mitt Kort Online. Varje användare kan beställa en inloggningskod.
Om du har glömt din inloggningskod som du fick i samband med att du fick ditt kort kan du enkelt beställa en ny via inloggningsrutan högst upp på sidan.
Företagets samlingsfakturakopior beställer du genom att ringa till kundservice på telefon 0771-40 71 70, se till att ha kundnummer och fakturanummer till hands.

Jag vill göra en reklamation - hur går det till?
Enklast och snabbast reder du ut felaktigheten direkt med inköpsstället. Känner du eller kortinnehavaren inte igen köpet kontaktar du kundservice på telefon 0771-40 71 70. Företaget behöver inte ligga ute med pengarna så länge ärendet pågår. Reklamationen måste göras inom 45 dagar från inköpsdatum.

Varför redovisas inte momsen alltid på alla köp?
Eftersom First Card inte är momsredovisningsskyldig är det inköpsställets ansvar att redovisa korrekt moms. First Card redovisar bara den information vi får från inköpsstället. Självklart arbetar vi aktivt på att ditt företag ska få så komplett information som möjligt. Momsen på kvittot gäller som redovisningsunderlag vid revision.

Vad blir det för valutakurs på köp gjorda i utlandet?
När du gör köp i utlandet sätts kursen av MasterCard International när transaktionen når deras clearing-central. Kursen sätts en gång per dag men genom tidsdifferensen och det faktum att transaktionerna skickas flera gånger per dag kan flera köp gjorda samma dag ha olika kurser. En viss differens kan också uppstå vid avrundning av decimaler då transaktionen först räknas om till dollar (USD) och därefter till kronor varefter valutapåslaget tillkommer. Vid omräkning till svenska kronor tillkommer ett administrativt påslag på 2%. Påslaget finns inräknat i den kurs du ser på din faktura eller på Mitt Kort Online.Frågor om företagets kort


Hur stora köp kan vi göra med våra kort?
Det finns ingen fast inköpsgräns eftersom First Card är ett betalkort. Däremot finns en mängd säkerhetsparametrar för att skydda ditt kort. Kontakta kundservice om du har frågor.

Fler personer på företaget behöver ansöka om kort - var hittar jag blanketter?
Du hittar ansökningar i blankettarkivet på vår hemsida. Behöver du hjälp? Ring till kundservice på telefon 0771-40 71 70.

Kan man begränsa kortens användningsområde?
Ja, First Card erbjuder både Resekort och Inköpskort med möjligheter att utesluta olika branscher ur betalsystemet. Ring kundservice på telefon 0771-40 71 70 så berättar vi mer.

Finns det möjlighet att få tillgång till flygplatslounger eller concierge service?
Ja, First Card erbjuder First Card Executive där bland annat dessa tjänster ingår. På First Cards Executive- sidor kan du läsa mer om kortet eller ring kundservice på telefon 0771-40 71 70 så berättar vi mer.Frågor om företagets adresser och kontaktuppgifter


Hur ändrar jag företagets fakturaadress?
Ring till kundservice på telefon 0771-40 71 70.

-----------------------------------------------------

För resebyrånFrågor om grupp- och evenemangsresor


Hur ansöker jag om ett spegelkontonummer för grupp- och evenemangsresor?
Ring First Cards resebyrågrupp på telefon 0771-40 71 70.
First Card - L646, 105 71 Stockholm Behandling av personuppgifter och cookies