Spärra kort
Ring: 0771-40 71 70, öppet dygnet runt.
Kontakta oss
Kundservice öppet vardagar 8-17
Telefon: 0771-40 71 70
E-post: Meddelandehanteraren på inloggade sidor
Spärr av kort
vardagar 8-17: 0771-40 71 70
efter kontorstid: 08-402 59 79
Adress: Nordea First Card
L646, 105 71 Stockholm
Innan du ringer: Frågor & svar »
Om oss
First Card erbjuder ett komplett betalsystem för alla inköp och utlägg i tjänsten. För företag som vill ha en snabb, ekonomisk och säker administration av fakturor och reseräkningar. First Card gör det enkelt för resenären att skriva reseräkningar och ger företaget total kontroll och samlad statistik över resandet. Kortet kan fås med koppling till Mastercard eller Visa.

First Card ges ut av
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Organisationsnr 516411-1683
Plusgiro 474 70 02-6
Bankgiro 237-4825
Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (till exempel en intresseanmälan eller ansökan) på de öppna sidorna på www.nordea.se, på Firstcard.se eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av banken och i förekommande fall även av annat företag i Nordeakoncernen för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kortinnehvare för kvalitetsbedömning av kreditrisker för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Registrering av IP-adresser
Vid besök på Nordea.se eller firstcard.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning och utvärdering av besöksfrekvens.

Allmänt
First Card samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på First Cards webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare Nordea kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part.

Vilka uppgifter samlas in?
Nordea samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Nordeas webbplats:
  • IP-adress
  • Webbläsare
  • Operativsystem
  • Besökta sidor

Ändamål
Nordea lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Nordea använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats. Nordea använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Vem handlägger uppgifterna?
First Card övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Nordea kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. Nordea/First Card kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan med aktörer i finanssektorn. Nordea tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Nordea definierat.

Cookies
Nordea använder cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Nordea använder både sessionscookies och cookies som lagras (persistent cookies). Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inte inaktiverat cookies utgår Nordea från att du accepterar användningen av dem.

Så här inaktiverar du cookies
Klicka på nedanstående länk för information om att inaktivera cookies. www.aboutcookies.org

Personuppgiftsansvarig
Nordea Bank Abp, filia i Sverige är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i Nordeakoncernen kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.
Nordea, Personuppgiftsansvarig, L740, 105 71 Stockholm
First Card - L646, 105 71 Stockholm Behandling av personuppgifter och cookies