Spärra kort
Ring: 0771-40 71 70, öppet dygnet runt.
Kontakta oss
Kundservice öppet vardagar 8-17
Telefon: 0771-40 71 70
E-post: Meddelandehanteraren på inloggade sidor
Spärr av kort
vardagar 8-17: 0771-40 71 70
efter kontorstid: 08-402 59 79
Adress: Nordea First Card
L646, 105 71 Stockholm
Innan du ringer: Frågor & svar »
Om oss
First Card erbjuder ett komplett betalsystem för alla inköp och utlägg i tjänsten. För företag som vill ha en snabb, ekonomisk och säker administration av fakturor och reseräkningar. First Card gör det enkelt för resenären att skriva reseräkningar och ger företaget total kontroll och samlad statistik över resandet. Kortet kan fås med koppling till Mastercard eller Visa.

First Card ges ut av
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Organisationsnr 516411-1683
Plusgiro 474 70 02-6
Bankgiro 237-4825
Villkorsförändringar med anledning av PSD2 och GDPR

Under 2018 införlivas både PSD2 och GDPR, och för att förtydliga vad dessa EU-förordningar betyder för dig som har ett First Card samlar vi information om förändringarna på denna sida (www.firstcard.se/villkorsforändringar).

First Cards brev till kunder om PSD2 och GDPR
Informationsbrev till företagskunder
Informationsbrev till kortinnehavare med privat betalningsansvar

First Card allmänna villkor
First Card allmänna villkor, privat betalningsansvar
First Card allmänna villkor, företagets betalningsansvar

Personuppgiftsbiträde
Med anledning av GDPR har Nordea fått frågor om Nordea blir personuppgiftsbiträde när personuppgifter behandlas i samband med uppdrag från företagskunder.

Nordea samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål. Personuppgifterna samlas in direkt från kunderna men även från öppna källor och från tredje parter. Nordea behandlar personuppgifter från kunder för att leverera de produkter & tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler.

Nordea bedriver sin verksamhet och erbjuder sina produkter & tjänster med stöd av tillstånd från Finansinspektionen. I denna reglerade verksamhet finns krav på Nordea att ha styrning och kontroll bl.a. över sina IT-system.

Nordeas bedömning är att Nordea är självständigt personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos Nordea och vi tar därför ansvar gentemot de registrerade för de personuppgifter som behandlas. Detta innebär vidare att banken vid tillhandahållandet av sina tjänster inte agerar som personuppgiftsbiträde i förhållande till kunderna. Det finns därför inte heller något behov av att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen (GDPR) med kunderna.

Du kan också läsa mer om Nordeas övergripande dataskyddspolicy här: Nordeas dataskyddspolicy
First Card - L646, 105 71 Stockholm Behandling av personuppgifter och cookies